Gebruiksvoorwaarden van Inocrea

Inocrea BVBA – Expert in betaaloplossingen

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Inocrea BVBA. Overal op de site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Inocrea BVBA. Inocrea BVBA biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze “Dienst” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Gebruiksvoorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of medewerkers aan de inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet betreden en geen diensten gebruiken. Als deze servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze servicevoorwaarden.

Op alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige site worden toegevoegd, zijn ook de gebruiksvoorwaarden van toepassing. U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze site wordt gehost op WordPress.com. Zij bieden ons het platform om onze diensten en onze online e-commerce die ons in staat stelt om onze producten aan u te verkopen.

SECTIE 1 – ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door deze Servicevoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarige personen die van u afhankelijk zijn, deze site te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag tijdens het gebruik van de dienst geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.
Elke inbreuk of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

SECTIE 2 – VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.
U stemt ermee in geen enkel deel van de dienst, het gebruik van de dienst of de toegang tot de dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze voorwaarden niet.

SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer accurate, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk gebruik van de inhoud van deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen voor referentiedoeleinden verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 – WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of een deel of de inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons Retourbeleid.
Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computerscherm nauwkeurig is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment te verwijderen. Elk aanbod van producten of diensten op deze site is ongeldig indien het op de plaats waar het wordt gedaan verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de dienst worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor een door u geplaatste bestelling te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en account informatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen verwerken en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie voor meer details ons Retourbeleid.

SECTIE 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN

Wij kunnen u toegang verlenen tot tools van derden waarover wij geen controle of invloed hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot deze tools bieden op een “as is” en “as available” basis zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van via de Site aangeboden optionele tools is geheel op eigen risico en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools door de desbetreffende externe leverancier(s) worden aangeboden.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de Site aanbieden (waaronder nieuwe tools en hulpmiddelen). Op deze nieuwe diensten en/of functies zijn ook deze Servicevoorwaarden van toepassing.

SECTIE 8 – LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, product of dienst van derden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of nadeel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij in kwestie.

SECTIE 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of indien u, zonder verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “Feedback”), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, de Feedback die u ons stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om de vertrouwelijkheid van reacties te handhaven, (2) om een vergoeding te betalen voor reacties, of (3) om te reageren op reacties.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht tot, het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die het intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden schendt.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten, niet zullen schenden. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal, of computervirussen of andere kwaadaardige software zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of anderen misleiden wat betreft de oorsprong van de commentaren. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor commentaren geplaatste door u of door derden.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van uw persoonlijke informatie via de Site valt onder ons Privacybeleid.

Zie ons Privacybeleid.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan informatie op onze site of in de Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de Dienst of een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Geen enkele specifieke update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, wordt geacht aan te geven dat enige informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op de andere verbodsbepalingen in de Servicevoorwaarden is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; b) anderen te verzoeken een onwettige handeling te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) enige internationale, federale, provinciale of staatsverordening, regel, wet of plaatselijke verordening te schenden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige code uploaden of overbrengen die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet nadelig beïnvloedt; of (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spamming, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling of scraping doeleinden; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen indien u een van de verboden gebruiken schendt.

ARTIKEL 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of de dienst op elk moment zonder kennisgeving kunnen annuleren.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd zijn (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd op een “as is” en “as available” basis voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Inocrea BVBA, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige andere soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of enig product verkregen via de dienst, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van enigerlei aard als gevolg van uw gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

ARTIKEL 14 – SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Inocrea SPRL en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling niettemin worden gehandhaafd voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd, waarbij deze vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet laat.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Indien u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet voldoet, aan een van de voorwaarden of bepalingen van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving aan u beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of als gevolg daarvan kunnen wij u de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden en enig beleid of operationele regels die wij op deze site of met betrekking tot de Dienst plaatsen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, alle eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij diensten aan u verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van uw land.

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

SECTIE 20 – CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen worden gericht aan contact@inocrea.be.